Sizning sahifani rivojlantirish to'grisidagi fikrlaringizdan doim xursandmiz

Rasululloh sallolohu alayhi va sallam aytdilar:"Men hammalaringizdan ko'ra Ollohni yaxshiroq bilgayman"(Kishining diyonati,iymoni mustahkamlangani sari Ollohni yaxshiroq taniyveradi)
Imom Buhoriy hadis to'plamlaridan

Online dictionary section is open to everybody

We are expanding our DICTIONARY

news:

Feel free to email us if you have new ideas. We appreciate any kind of advices or support in improvement of the website.

Web Master